Warmińskie kapliczki S. Kuprjaniuk, I.Liżewska - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Warmińskie kapliczki S. Kuprjaniuk, I.Liżewska

Okolice Reszla
 
 


Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" wydało wyjątkowo interesującą książkę o zabytkowych kapliczkach znajdujących się na obszarze historycznej Wamii. Autorami tej publikacji są Stanisław Kuprjaniuk i Iwona Liżewska.
Jest to pierwsza tego typu praca obejmująca całościowo warmińskie kapliczki wybudowane do 1945 roku.

Materiały do ksiązki autorzy zbierali ponad 10 lat opierając się głównie na badaniach terenowych.

W książce znalazły się również nasze "ginące" kapliczki różańcowe stojące między Reszlem a Świętą Lipką.

W I częsci książki poświęconej historii powstawania kapliczek, czytamy: "... Cenny zespół stanowi piętnaście barokowych kapliczek różańcowych postawionych wzdłuż drogi pielgrzymkowej z Reszla do Świętej Lipki, jednego z najbardziej znanych szlaków pątniczych na Warmii."

Druga część książki zawiera katalog 1333 kapliczek wraz z dokumentacją fotograficzną i mapami. Na stronach 239 - 243 znajdują się informacje na temat sześciu kapliczek znajdujących się w naszym mieście i piętnastu kapliczek różańcowych stojących między Reszlem a Świętą Lipką. W książce pokazane i opisane są także pozostałe kapliczki w naszej gminie; w Kępie Tolnickiej, Klewnie, Mnichowie, Nowej Wsi Reszelskiej i w Zawidach.

Bardzo cieszy mnie ta publikacja ponieważ pokazuje rosnące zainteresowanie tymi małymi budowlami kultowymi tak pięknie "wpasowanymi" w warmiński krajobraz, religię, tradycję, kulturę.

Ze względu na ochronę praw autorskich nie zamieszczam tu zdjęć autorstwa Stanisława Kuprjaniuka ani materiału tekstowego Iwony Liżewskiej. Książkę można kupić w wydawnictwie "Borussia". Cena 80zł. Do książki dołączona jest płyta cd ze zdjęciami kapliczek.


W książce zobaczymy ponad tysiąc pięknych, warmińskich kapliczek, o często wyrafinowanej formie architektonicznej,

Jednak zespół piętnastu kapliczek różańcowych między Reszlem a Świętą Lipka jest jedynym, wyjątkowym na całej Warmii.
Tylko "nasze" kapliczki posiadają cenny zespół kamiennej rzeźby barokowej, płaskorzeźby przedstawiające Tajemnice Różańca.
Czy uda się je ocalić?

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego