Reszelska kapsuła czasu - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Reszelska kapsuła czasu

„Kapsuły czasu” wzbudzają duże zainteresowanie. Jest to często szczelny pojemnik, w którym umieszcza się różne przedmioty dla przyszłych pokoleń. 
Reszel też ma swoje kapsuły. Znamy zawartość jednej z nich, być może, tej pierwszej. Autorce tekstu nie wiadomo, kiedy została otwarta i co stało się ze znajdującymi się w niej, przedmiotami. 
Informacje pochodzą z  miejskiej kroniki Reszla. 

Było to w roku 1837, dokładnie w 500 lat po nadaniu Reszlowi praw miejskich.
Wiosną rozpoczęto rozbudowę wieży w kościele farnym. Prace postępowały na tyle sprawnie, że podjęto decyzję o zamontowaniu na jego szczycie kuli, chorągiewki i krzyża. 

18 października, kulę z chorągiewką i krzyżem przeniesiono w korowodzie rzemieślników z archiprezbiteriatu do kościoła. Rozbrzmiewała muzyka, co jakiś czas słychać było wystrzały z dział miejskich. W pochodzie szli także obecnie urzędujący duchowni, komisja budowlana i mieszkańcy.
W kuli znajdował się tekst opisujący budowę wieży, odpis kroniki miejskiej, wszystko odpowiednio zabezpieczone, w szklanych i blaszanych rurach oraz blaszana puszka, w której umieszczono różnego rodzaju monety.
Podczas uroczystej mszy, archiprezbiter Reschief dokonał uroczystego poświęcenia wymienionych insygniów i wygłosił okolicznościowe kazanie.
Po nabożeństwie, na szczycie wieży umieszczono wszystkie przedmioty a mistrz ciesielski Friedrich Kordasik podziękował Bogu i wszystkim osobom wspierającym tę budowę. Muzycy grali na latarni wieży  a ludzie zgromadzeni pod kościołem wiwatowali przy dźwiękach trąb, kotłów i wystrzałów z dział. 
 
Tekst umieszczony w kapsule czasu 17 października 1837 r. 
 
Rozbudowa niniejszej wieży rozpoczęła się na wiosnę 1837 r. na koszt gminy, po podjęciu uprzednio wielu bezowocnych prób uzyskania subwencji z funduszu państwowego na poczet poniesionych kosztów.

Z dniem 18 października tego samego roku budowa wieży była tak dalece posunięta, że możliwe było założenie na jej szczycie kuli, wykonanej w Królewcu w warsztacie kotlarza Wietandera i pozłoconej w warsztacie złotnika Carla Zimmermanna, kosztującej łącznie 182 reichstalary 10 srebrnych groszy, po jej uprzednim uroczystym poświęceniu w kościele wraz z przygotowaną chorągiewką i krzyżem. W kuli tej umieszczono odpis kroniki miejskiej wraz z załącznikami, jak również te historyczne informacje.

Na temat budowy tego rzymsko-katolickiego kościoła farnego nie znaleziono żadnych dokładnych informacji, jednakże według Historii Prus Baczko i Voighta, poza licznymi innymi grodami, jakie założono w celu obrony ziem Natangii i Barcji przed miejscowymi Prusami, w roku 1240 wzniesiono także gród Reszel, później jednakże spalony w roku 1262 przez rycerzy zakonnych, odbudowany następnie w roku 1347. 10 lat wcześniej, a więc w roku 1337, pośród murów grodu założone miało zostać miasto Reszel, tym samym można więc przyjąć, że w rzeczonym czasie rozpoczęto budowę kościoła, zatem zbudowany został on przed około 500 laty.

Wspomniany kościół wraz z dzwonnicą oraz całe miasto spłonęły doszczętnie około godz. 11 wieczorem 27 marca 1806 r. (za wyjątkiem archiprezbiteriatu, zamku oraz gimnazjum wraz z przynależącym do niego Kościołem Krzyża), na murach dzwonnicy zachowały się ponadto widoczne ślady świadczące o tym, że musiała ona spłonąć parę razy już we wcześniejszym czasie. Na starej chorągiewce ze szczytu wieży, która odnaleziona została po ostatnim pożarze, widnieje data 1756, zatem przed obecną rozbudową wieża była przez 50 lat zadaszona - i 31 lat stała bez dachu.

Odnotowane koszty rzeczonej rozbudowy wyniosły 4000 talarów i poniesione zostały samodzielnie przez członków parafii według skali podatku klasowego, którego pobieranie wiązało się z niejakimi trudnościami.

Dach kościoła, który przed pożarem poprowadzony był znacznie bardziej spadziście, wzniesiony został przez mistrza ciesielskiego Gottlieba Bordasika z Kętrzyna już w roku 1810, nakładem kosztów w wysokości 6000 talarów, których ściągnięcie również było trudne i trwało parę lat, środki zostały jednakże w owym czasie rzetelnie zebrane przez gminę. Remont sklepienia kościoła, wielkiej ściany szczytowej oraz pozostałe roboty murarskie przeprowadzone zostały tutaj przez mistrza murarskiego Joachima Sadrozinskiego.
Rozbudowę wieży do obecnego stanu przeprowadził mistrz ciesielski Gottlieb Kordasik z Sępopola a powstałe przy tym roboty murarskie tutejszy mistrz murarski Michael Sadrozinski.
Aktualnym władcą naszej drogiej Ojczyzny jest nasz umiłowany król Fryderyk Wilhelm III, z okresu panowania którego załączono tutaj trochę starych i nowych monet oraz nieco starszych nominałów.
Dotychczasowym wyświęconym biskupem warmińskim pozostaje biskup Stanislaus von Hatten, aktualny archiprezbiter nazywa się Sigismund Reschief, wikariusze to Valtin Gehrmann i Joseph Kantenberg.

W skład komisji budowlanej, wybranej przez reprezentantów gminy na potrzeby realizacji obecnej budowy wieży, wchodzili:
1. burmistrz Joachim Sadrozinski
2. skarbnik miejski Ernst Lunitz. zarządzający płatnościami kasy budowlanej
3. rajca Franz Neumann
4. sołtys Joseph Schmidt z Mnichowa
5. sołtys Jacob Gope aus Tolników
6. sołtys Ignatz Rutzkowski z Freiheit Reszel

którzy również przygotowali i podpisali niniejszy artykuł.

Boże Wszechmogący i Miłosierny, udziel Swego błogosławieństwa przedsięwziętemu dzisiaj dziełu, zachowaj tą budowlę od wszelkich dalszych szkód i pozwól jej trwać prawdziwe długo i pozostać przez wiele lat bez uszkodzeń na Swoją chwałę i dla pożytku całej gminy.
Reszel, 18 października 1837 r.

 
 
 
 
 
Zdjęcia przedstawiają ostatni remont wieży kościoła i naprawę kuli - kapsuły czasu. 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego