Pasjonat historii regionu - Wojciech Kujawski i jego twórczość - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pasjonat historii regionu - Wojciech Kujawski i jego twórczość

Zycie codzienne...

O Wojciechu Kujawskim dowiedziałam się przez przypadek. W biurze promocji naszego reszelskiego urzędu zobaczyłam jego książkę pt. Niegocin. Znajdowały się w niej doskonałej jakości skany starych kartek pocztowych przedstawiających nie tylko miejscowości leżące w otoczeniu jeziora Niegocin: Mrągowa, Rynu i Giżycka, ale także okolicznych wsi. Interesujące obrazy wzbogacone zostały krajoznawczym komentarzem autora i cytatami z wyjątkowych, nieprzemijających książek piewców, znawców i miłośników tych ziem.

Książka bardzo mnie zaciekawiła, bezpośrednio wiąże się bowiem z moimi zainteresowaniami i zbieractwem przedwojennych kartek oraz fotografii Reszla i okolicznych miejscowości.

Autor przychylnie zareagował na propozycję spotkania i dzięki temu spędziłam z nim kilka miłych i ciekawych chwil.

Wojciech Kujawski ma dwie pasje: szeroko rozumiane pływanie oraz odkrywanie przeszłości tych ziem. Doskonała znajomość szlaków wodnych, zainteresowanie historią dawnych Prus Wschodnich oraz chęć zrobienia czegoś innego, oryginalnego zaowocowały wydaniem pierwszej książki z serii „Szlak wodny“ pt. Krutynia. W trakcie pracy nad nią, autor zdecydował się na to, by w podobnej konwencji wydać kolejne publikacje obejmujące obszar obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. Mimo że zdawał sobie sprawę z faktu, że rynek wydawniczy przeżywa kryzys i książki tanie wypierają ambitne, postawił jednak na wysoką jakość. Książki są wynikiem wykorzystania do reprodukcji wyłącznie oryginalnych kart pocztowych oraz współpracy ze znaną drukarnią, studiem graficznym, świetnymi redaktorami i tłumaczami.


Obecnie Wojciech Kujawski przygotowuje kolejną książkę z „wodnej“ serii pt. Łyna – Guber. Znajdzie się w niej m.in. rozdział poświęcony naszemu miastu i mniejszym miejscowościom położonym wzdłuż biegu rzeki Sajny. Autor obiecuje, że jeszcze w tym roku będziemy się nią cieszyć.
Szczerze zachęcam do poznania twórczości Wojciecha Kujawskiego. Wiele ciekawych chwil można spędzić na oglądaniu miejsc przedstawionych na starych kartkach pocztowych. Zmienione miejsca, domy, których już nie ma, zaginione całe wioski i nieprzemijające piękno tych ziem...

Jolanta Grzyb

Auf Wojciech Kujawski traf ich ganz zufällig, als ich mir im Rößeler Magistrat sein Buch unter dem Titel „Niegocin“ (Löwentinsee) angeschaut habe. Es enthielt hochwertige Scans von alten Postkarten, auf denen nicht nur die Städtchen in der Umgebung von Löwentinsee (Jezioro Niegocin) sondern auch Sensburg (Mrągowo), Rhein (Ryn) und Lötzen (Giżycko) sowie umliegende Dörfer dargestellt wurden. Interessante Bilder wurden um heimatkundliche Erläuterungen des Autors sowie Zitate aus außergewöhnlichen, unvergänglichen Büchern der Lobredner, Kenner und Liebhaber dieses Landes bereichert.

Dieses Buch machte mich sehr neugierig, denn es steht im direkten Zusammenhang mit meinen Interessen als auch mit Sammeln von Vorkriegspostkarten und Fotografien von Rößel und umliegenden Ortschaften.


Wojciech Kujawski hat zwei Leidenschaften: Segeln im weiteren Sinne sowie Entdecken der Geschichte dieses Landes. Seine exzellente Erkundung der Wasserstraßen, das Interesse an der Geschichte des ehemaligen Ostpreußens sowie die Lust, etwas anderes, Originelles zu machen, führten zur Veröffentlichung seines ersten Buches aus der Serie „Wasserweg“ unter dem Titel
"Krutynia" (Kruttinna). Während der Autor daran arbeitete, beschloss er, die nächsten Publikationen, die das Gebiet der heutigen Woiwodschaft Ermland-Masuren umfassen, in gleicher Form zu veröffentlichen. Obwohl er sich dessen bewusst war, dass der Verlagsmarkt sich in einer Krise befindet und die anspruchsvollen Bücher von die billigen verdrängt werden, bestand er doch auf der Qualität. Seine Bücher sind Resultat der Verwendung bei der Reproduktion ausschließlich origineller Postkarten sowie der Zusammenarbeit mit einer namhaften Druckerei und Grafikstudio, mit hervorragenden Redakteuren und Übersetzern.

Derzeit bereitet Wojciech Kujawski das nächste Buch aus der „Wasser“-Serie unter dem Titel Łyna – Guber (Alle -Guber). Hier wird auch u.a. ein Kapitel unserer Stadt sowie kleineren Ortschaften am Lauf von Zaine gewidmet. Der Autor verspricht, dass wir es schon in diesem Jahr genießen können werden.


Gerne möchte ich Sie dazu auffordern, sich mit den Werken von Wojciech Kujawski bekannt zu machen. Viele interessante Momente kann man dabei verbringen, indem man die auf den alten Postkarten dargestellten Stätte bewundert. Veränderte Orte, Häuser, von denen nicht die Spur blieb, verschwundene ganze Dörfer sowie die unvergängliche Schönheit dieses Landes...

Jolanta Grzyb

 

Kilka stron z książek Wojciecha Kujawskiego.
Z szacunku dla praw autorskich zdjęcia zabezpieczone są przed kopiowaniem.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego