Odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Okolice ReszlaCzy w ślad za pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pójdą działania mające na celu ratowanie tych małych, wyjątkowych budowli?

Czy jest to kolejne światełko dla kapliczek? 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego