Książki o Reszlu - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Książki o Reszlu

Zrodla


600 Jahre R
ößel.
Bilder aus alter und neuer Zeit.
Von Dr. Adolf Poschmann 1337-1937

Książka została wydana z okazji 600-lecia nadania Reszlowi praw miejskich Znajdują się tu głównie opracowania autorstwa Georga Materna, ówczesnego proboszcza parafii reszelskiej oraz doktora Adolfa Poschmanna, dyrektora gimnazjum. 362 strony.
Adolf Poschmann (1885-1972) jest autorem wielu prac z zakresu historii Warmii, kolonizacji Braniewa i Lidzbarka, chłopów warmińskich, ludności warmińskiej od 1772r. do 1922r. Najbardziej zafascynowany był jednak historią Reszla.
Geschichte der Pfarrgemeinde
SS. Petri und Pauli in R
ößel
Von Dr. Georg Matern
Erzpriester in R
ößel

K
önigsberg 1935

Historia parafii reszelskiej napisana przez proboszcza Georga Materna. Obejmuje okres od 1450 do 1935 roku. 328 stron.

Das Rößeler Pfarrbuch
Aufzeichnungen der Kirchenväter an der Pfarrkirche zu Rößel in den Jahren 1442 bis 1614.

Von Dr. Georg Matern
Erzpriester in R
ößel und
Dr. Annelise Birch-Hirschfeld
Di
özesanarchivarin in Frauenburg.
Braunsberg 1937


Współautorką księgi parafii Reszel jest Annelise Triller z domu Birch-Hirschfeld (1903-1998). Należy ona do najwybitniejszych historyków warmińskich. W 1933r. została archiwariuszem archiwum biskupiego we Fromborku.
Księga parafii Reszel jest ostatnim, trzynastym  tomem serii Monumenta Historiae Warmiensis. Zawiera protokoły witryków reszelskich i materiały umożliwiające poznanie kulturalnej przeszłości miasta i okolicy.Der Pfarrkirche
SS. Petri und Pauli in R
ößel
Von Dr. Georg Matern
Erzpriester in R
ößel

K
önigsberg 1930

Historia kościoła w Reszlu p.w. Świetych Apostołów Piotra i Pawła.  Obejmuje okres od 1241 do 1930r. roku. 184 strony.Das Augustinerkloster
in R
ößel
Von Studiendirektor
Dr. Adolf Poschmann

Braunsberg 1930

Historia Augustianów w Reszlu od 1347 roku do 1622. 109 str.Das Jesuitenkolleg in R
ößel

Von Studiendirektor
Dr. Adolf Poschmann


Braunsberg 1932

Historia kolegium jezuickiego od 1630 roku do 1865 roku. 155 stron.

Burg und Amt Rößel
Ein Beitrag zur Burgenkunde des Deutschordenslandes

Von Dr. Goerg Matern, Erzpriester in R
ößel
und Regierungsbaumeister Kurt Matern,
Dom- und Di
özesanbaumeister in Paderborn
mit 19 Abbildungen

K
önigsberg 1925

Szczegółowo przedstawiona historia zamku. Bardzo prezycyjne szkice zamku.


Der Kreis R
ößel
Ein ostpreußisches Heimatbuch

Erwin Poschmann

1977

Książka opisuje dawny okręg reszelski obejmujący cztery większe miejscowości: Reszel, Biskupiec, Bisztynek i Jeziorany. Książka została ponownie wydana w latach 90-tych.  536 stron.

Festschrift
zum 100j
ährigen Bestehen des
Gymnasium R
ößel
als Vollgymnasium

78 stron tekstu i kilkadziesiąt fotografii.  Całość zebrał dr Adolf Poschmann.  Książka wydana w Niemczech w setną rocznicę powstania gimnazjum.

 
 
 

Monumenta Historiae Warmiensis

Das R
ößeler Pfarrbuch
von
Dr. Georg Matern


Braunsberg 1937


 
 
 

Dzieje Reszla
lata 1945-1991

Janina Danuta Łaniec

Toruń 1997

Jedyna polskojęzyczna książka o Reszlu. Obejmuje okres od zakończenia wojny do 1991 roku.
102 strony.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego