Kampanolodzy w sątopieckim kościele - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kampanolodzy w sątopieckim kościele

Okolice Reszla


23 maja gościł w Reszlu profesor Krzysztof Maciej Kowalski. Pomimo, że był tu prywatnie zgodził się poświęcić swój czas na spotkanie z ludźmi ciekawymi świata, miłośnikami regionu, pasjonatami poznawania przeszłości. 
W sobotnie popołudnie pan profesor opowiedział nam w reszelskim ratuszu o tym, jak wiele satysfakcji i przyjemności daje poznawanie dawnych dzwonów
Temat ciekawy, tajemniczy i nieskończony w poznawaniu. 


 
Przed prelekcją pan profesor razem z towarzyszącą mu małżonką, regionalistami Krzysztofem Wołoszczakiem, Janem Fijałkowskim i Waldemarem Kaczorowskim oraz Alicją Kulik z Radio Olsztyn podjęli próbę dotarcia do dzwonów w trzech pobliskich kościołach: sątopieckim, unikowskim i bisztynieckim. 
 
Kościelne wieże, najczęściej kojarzące się nam z dzwonami, są na ogół bardzo trudne do „zdobycia” i nadal kryją wiele tajemnic.
 
 
fot. Jan Fijałkowski 
 
 
fot. Jan Fijałkowski 
Zwiększone zapotrzebowanie na metal w okresie I wojny światowej spowodowało, że wiele dzwonów zarekwirowano. Podzielono je na trzy kategorie: A, B i C. W pierwszej kolejności zabierano dzwony z kategorii A, pod koniec wojny odbierano też dzwony z kategorii B.
Dzwon w kościele w Sątopach, pochodzący z 1507 ocalał, ponieważ zakwalifikowano do kategorii C. Średnica dzwonu wynosiła 90 cm a jego ciężar – 450kg. Wydawał ton b.
Po raz kolejny konfiskata dzwonów odbyła się na podstawie rozporządzenia generalnego feldmarszałka Hermanna Göringa z 15 marca 1940 roku również na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Tym razem dzwony podzielono na cztery kategorie: A, B, C i D. Konfiskacie nie podlegały jedynie dzwony z kategorii D. Zakwalifikowanie dzwonu do tej kategorii wymagało jednak aprobaty Göringa.
Profesor Kowalski razem z towarzyszącymi mu osobami mieli wyjątkową okazję by stwierdzić, że dzwon wytopiony w 1507 roku i zawieszony w kościele św. Jodoka w Sątopach nadal tam jest i już ponad 500 lat jego dźwięk roznosi się po całej okolicy. 
 
 
fot. Jan Fijałkowski 
 
 
fot. Jan Fijałkowski 
 
Wycieczka po kościelnych wieżach zaowocowała audycją radiową o pasji kampanologicznej Krzysztofa Wołoszczaka, Jana Fijałkowskiego i Waldemara Kaczorowskiego. 
 
 
Kościół w Sątopach pochodzi z XIV wieku. Ma za patrona św. Jodoka. W Ilustrowanym przewodniku turystycznym po Mazurach Pruskich i Warmii Mieczysława Orłowicza z 1923 roku przeczytamy: „Jest to jeden z lepiej zachowanych starych ceglanych kościołów gotyckich w tych stronach, a posiada on charakterystyczny wygląd kościołów krzyżackich. Tak fasadę tylną jak kaplicę i wieżę zdobią przyczółki schodkowe. Drewniany pułap ma nowe malowidła pędzla Bornowskiego. Wielki ołtarz rokokowy z r.1765, którego główną ozdobę stanowiły do r.1830 bardzo dobre obrazy cechowe z pocz. XVI w. ze scenami z życia św. Jodoka, patrona kościoła, niegdyś umieszczone na ołtarzu skrzydłowym gotyckim. Obecnie ołtarz główny z powodu uszkodzenia zastąpiono kopią, pozostały tylko malowane z obu stron skrzydła. Kazalnica barokowa z r. 1701 takież boczne ołtarze z obrazami św. Józefa i M.Boskiej. Organy, chrzcielnica i konfesjonały rokokowe. W przedsionku cykl małych obrazów olejnych z tajemnicami Różańca Św. Obrazy te pochodzą z rozebranego ołtarza M. Boskiej z r. 1709, z którego obraz główny Niep. Pocz. umieszczono w jednym z ołtarzów bocznych. Srebrna sukienka w ołtarzu bocznym pochodzi z r. 1721. W skarbcu jest monstrancja z r.1721 późnogotyckie cyborjum miedziane, oraz psałterz gotycki w ładnej oprawie”.

 
 
Nie zachęcam do odwiedzania kościelnej wieży. Stan techniczny schodów jest bardzo zły. Gorąco jednak polecam odwiedzenie tego wyjątkowego kościoła, w którym obecnie proboszczem jest bardzo życzliwy gościom, ks. Jan Sztygiel.
Jolanta Grzyb
fot. J.Grzyb 
 
Informacje zawarte na stronie pochodzą z:
- Ilustrowany przewodnik turystyczny po Mazurach Pruskich i Warmii Mieczysłwa Orłowicza, 1923
- ks. Marek Jodkowski, Budownictwo sakralne Diecezji Warmińskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego