IV inscenizacja bitwy pod Wopławkami - 11 maja 2014r. - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

IV inscenizacja bitwy pod Wopławkami - 11 maja 2014r.

Okolice Reszla


Historia bitwyNieopodal wsi Wopławki znajduje się „Krwawa Góra”. Ta góra i jej okolice były świadkiem krwawych wydarzeń z 1311 roku. Na przedwiośniu, w czasie zapustów pod Wopławkami doszło do bitwy okrzykniętej bitwą stulecia pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego komtura Henryka von Plötzkau, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia litewskiego Witenesa (Witenes był starszym bratem księcia Giedymina, który był z kolei dziadkiem króla Władysława Jagiełły).


Jak pisał autor „Kroniki mistrzów pruskich” Marcin Maurinius, około 4000 wojów litewskich wracało z łupieskiej wyprawy na Warmię, gdzie z pogańską srogością ludzi pomordowali, kościoły złupili a nawet miasto Lidzbark spalili, prowadząc ze sobą 1200 jeńców, zatrzymali się na odpoczynek w ziemi barteńskiej. W obozowisku pod Wopławkami książę Witenes „krześcijanom urągał, mówiąc: „Gdzież jest wasz Bóg, abyy was ratował, jako bogowie naszy nam pomogli?”


W
dniu 28 kwietnia wielki komtur Henryk von Plötzkau z rycerzami zakonnymi napadł na wojów litewskich i po trzykrotnym przepuszczeniu szturmu na ich obozowisko, rozgromił najeźdźców. Wspomniany wcześniej kronikarz tak opisuje przebieg bitwy: „tam Litwę posiekli, drugie powiesili, a ostatek w jeziorze potopili” Nie wszyscy Litwini jednak zginęli. Książę Witenes z bitwy uszedł cało, zmarł w 1316r., porażony piorunem.


Jak podaje inny kronikarz, z pola bitwy zbiec miało 1000 Litwinów a bitwa od obozu na „Krwawej Górze”, obok osady Góry, musiała przemieszczać się w kierunku jeziora Mój. W jeziorze miały być utopione przez Litwinów naczynia liturgiczne pochodzące z obrabowanych kościołów.


Była to pierwsza zwycięska bitwa dla Zakonu krzyżackiego z wojskami litewskimi. Po zwycięstwie nad Litwinami pod Wopławkami wielki mistrz Zakonu krzyżackiego ufundował w Toruniu klasztor benedyktynek. Klasztor nie przetrwał do naszych czasów gdyż w 1656 roku, podczas wojen ze Szwedami, został zniszczony.

(Tekst przepisany z folderu wydanego z okazji IV inscenizacji bitwy pod Wopławkami)

W roku 1936, na pamiątkę tego wydarzenia, w 625 rocznicę bitwy, na „Krwawej Górze” ustawiony został kamień z wyrytym wizerunkiem skrzyżowanych mieczy, pod którymi widnieje data 1311. Kamień stoi tam do dziś.
 

11 maja, przy kościele św. Stanisława Kostki w Karolewie oraz na polach wopławskich, odbyła się IV inscenizacja bitwy pod Wopławkami. Jej organizatorami byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Integracja”, Rota Zaciężna Strażnicy Seensburg z Mrągowa, Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie oraz Lokalna Grupa Działania "Barcja".

 
 
 
 
 

fot.Jolanta Grzyb

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego