Georg Matern - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Georg Matern

Autor obrazu nieznany.
Oryginał znajduje się w Reszlu. Bardzo zniszczony.

Georg Matern

urodził się w Pieniężnie, 16 maja 1870r.
Ojciec Rudolf byl kupcem. Matka, Maria z domu Hildebrandt.
Uczył się w gimnazjum olsztyńskim i reszelskim. Studiowal w Braniewie. 6 listopada 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Najpierw był wikariuszem w parafii Tolkmicko. W 1893 roku został wikariuszem w niemieckiej fundacji Santa Maria dell'Anima w Rzymie. W 1895 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie został wikariuszem w parafii Frombork. Przed objęciem funkcji dziekana reszelskiego był kapelanem biskupa Thiela, proboszczem w parafii Szalmia a także redaktorem pisma „Ermländische Zeitung”.
Parafii reszelskiej poświęcił 20 lat. Dziekanem reszelskim został w 1916 roku. W 1931r. nadano mu tytuł prałata. Był bardzo aktywny w życiu społecznym Warmii. Interesował się jej przeszłością a szczególnie bractwami, cechami i szpitalami dawnej Warmii.  Jest autorem historii parafii Szalmi i Reszla. Razem ze swoim bratem architektem Kurtem napisał książkę Burg und Amt Rössel a z Anneliese Birch-Hirschfeld wydał księgę protokołów witryków reszelskich, która dawała możliwość poznania kulturalnej przeszłości miasta i okolicy. Z okazji 300 lat gimnazjum napisał inscenizację "Der Held von Roessel"
Z pracy w parafii reszelskiej zrezygnował z powodu choroby 30 września 1936r.  Zmarł 8 października 1938r. w Olsztynie.
W jego dorobku naukowym znalazły się 192 pozycje drukowane. Niestety, wiele z nich zostało opublikowanych w praktycznie niedostępnych już pismach regionalnych.

Powyższe informacje pochodzą z książki Jana Chłosty Słownik Warmii, Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2002 oraz z artykułu Alojzego Szorca – Monumenta Historiae Warmiensis – seria źródeł do dziejów Warmii opublikowanych w latach 1860-1937 i jej wydawcy, zamieszczonego w: Echa Przeszłości X, 2009.

Obecnie  jest to ulica Stanisława Wyspiańskiego.
W przeszłości nazywana była ulicą Kościelną (Kirchenstrasse) i ulicą Georga Materny (Georg-Matern-Strasse).

Tak wyglądał wikariat, dziedziniec i wejście do kościoła w czasach kiedy proboszczem był Dr. Georg Matern.
Jest to fragment oryginalnej kartki pocztowej z 1920r. znajdującej się w zbiorach autorki.

 

Dr Georg Matern zostawił w spadku ogromną wiedzę o historii naszego miasta.
Są to wyjątkowo cenne informacje ponieważ nie ma już wielu źródeł, z których autor korzystał.


 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego