2015.04.28 Park wczoraj, dziś, jutro... - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

2015.04.28 Park wczoraj, dziś, jutro...

Zycie codzienne...

28 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, któego celem było poznanie planów władz miasta na zagospodarowanie pięknie położonego, ale bardzo dziś zaniedbanego, parku.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic.

Zanim głos zabrał Burmistrz Miasta, pani Małgosia Chmarycz przeczytała legendę o powstaniu parku i parę wspomnień mieszkańców Reszla z czasów kiedy leżał on w granicach Prus Wschodnich. Dowiedzieliśmy się, że do dziś można znaleźć ślady, dobrej dla parku, działalności niemieckich mieszkańców miasta. Potwierdziły to także przedwojenne zdjęcia naszego wąwozu, które stanowiły dodatkową oprawę tego spotkania.

Burmistrz przedstawił zebranym „Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie miasta Reszel", w którym zawarte są także plany zagospodarowania parku miejskiego.
Dowiedzieliśmy się, że Reszel ma bardzo duże szanse na otrzymanie dofinansowania zadań zaplanowanych w powyższym programie. W najbardziej optymistycznym wariancie park otrzymałby nowy wygląd za trzy lata. Nie zdecydowano jeszcze, jakie elementy infrastruktury znajdą się w parku. W tej chwili program zawiera wiele różnych propozycji, które zostaną częściowo zweryfikowane na etapie projektowania. Burmistrz zachęcił uczestników spotkania do przedstawiania swoich pomysłów.
Burmistrz odpowiadał także na pytania nie związane bezpośrednio z parkiem.
Uczestnicy spotkania poruszyli m.in. problem związany z lokalizacją plaży miejskiej, brakiem miejsc parkingowych dla autobusów, zagospodarowanie terenu tzw. „Targowicy”...

Bardzo ucieszyła nas dobra frekwencja na spotkaniu świadcząca o tym, że mieszkańcy są żywo zainteresowani tym, co się w mieście i gminie dzieje i że chcą o pewnych działaniach współdecydować.

Historyczne teksty czytała Małgorzata Chmarycz
Spotkanie prowadził Kazimierz Zaobidnyj 
 
Z Programem Rewitalizacji można zapoznać się tutaj.
Wystawa przedwojennych zdjęć parku znajduje się obecnie w reszelskim Gimnazjum. 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia - Jolanta Grzyb 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego