2014.08.28 Oddanie do użytkowania wyremontowanej kaplicy cmentarnej - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

2014.08.28 Oddanie do użytkowania wyremontowanej kaplicy cmentarnej

Zycie codzienne...
 
Od dawna kaplica przy cmentarzu komunalnym w Reszla czekała na remont. Było to niewielkie, nieprzyjazne pomieszczenie bez odpowiednich warunków socjalnych dla członków rodzin czuwających przy zmarłych. 

Remont wykonany przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Reszlu zmienił te miejsce nie do poznania. 

28 sierpnia b.r. ksiądz prałat kanonik Dyzma Wyrostek poświęcił kaplicę i znajdujący się tam krzyż. 
Burmistrz Marek Janiszewski podziękował za zaangażowanie w prace remontowe prezesowi spółki WPK, Marcinowi Bejnarowi i wszystkim pracownikom. 

To miło, że kolejne miejsce w Reszlu zyskało na funkcjonalności i wyglądzie. 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego