2012.04.26 Decydujmy razem - trzecie "starcie"? - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

2012.04.26 Decydujmy razem - trzecie "starcie"?

Zycie codzienne...

„Decydujmy razem“ - trzecie starcie?


Tym razem nie było to „starcie“, ale spotkanie ludzi, których głównym celem jest działanie na rzecz naszego miasta. Nie było „wylewania żali“, pokazywania tego, co wymaga poprawy... Tym razem wydobywaliśmy na wierzch znane nam walory naszego miasteczka.

Spotkanie rozpoczął prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, p. Andrzej Masłoń. Przedstawił 10-letnią już historię działalności Towarzystwa. Bardzo bogatą i budującą. Pokazał, że ludzie, kiedy tylko chcą, potrafią zrobić wiele. I nie zawsze potrzebne są duże pieniądze...ale zawsze konieczne jest duże zaangażowanie. To właśnie człowiek i jego chęć poprawiania świata są najważniejsze. Pan Andrzej zgromadził wokół siebie takich właśnie ludzi, aktywnych, dążących do poznawania i upamiętniania historii naszego regionu. W ciągu 10 lat, członkowie Towarzystwa zroganizowali kilka wystaw, przeprowadzili prace rewitalizacyjne na czterech cmentarzach zorganizowali liczne wycieczki, spotkania i prelekcje, wydali zestawy pocztówek i foldery o naszym regionie. W roku ubiegłym członkowie Towarzystwa, w 600-letnią rocznicę, zorganizowali inscenizację bitwy pod Wopławkami. Do tego działania zaangażowali się społecznie również inni mieszkańcy Kętrzyna i okolic, głównie z Karolewa, Czernik i Wopławek. Dużym wydarzeniem ubiegłego roku było też podsumowanie wielomiesięcznej pracy nad poznawaniem historii i stanu obecnego Kanału Mazurskiego, wyjątkowej hydrotechnicznej budowli, której część znajduje się na terenie powiatu kętrzyńskiego. Zbadano cały odcinek kanału, zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. Zorganizowano wizytę studyjną po kanale w części polskiej, wydano  publikację „Kanał mazurski. Stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy“ a wystawa fotograficzna o kanale do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej Towarzystwo przygotowuje drugą już inscenizację bitwy pod Wopławkami. Kolejnym zaś inicjatywą będzie wycieczka piesza pt. „Historia miasta zapisana na mogiłach i nagrobkach cmentarza kętrzyńskiego“.  Ostatnim, zrealizowanym już działaniem Towarzystwa była wędrówka 7-kilometrowym odcinkiem historycznej granicy między dominium warmińskim a ziemiami zakonu krzyżackiego, przebiegającym po terenie naszej gminy. Zdaniem prezesa Towarzystwa, pana Andrzeja Masłonia, ta trasa mogłaby być świetną atrakcją turystyczną naszej gminy, zupełnie inną niż w innych miejscowościach na Warmii i Mazurach. Możliwość zwiedzania tej trasy to wynik wielomiesięcznych poszukiwań, w terenie i w literaturze, pięciu „zapaleńców“, zainteresowanych wyjatkową historią naszego regionu.

Kolejnym prelegentem byl prezes Fundacji „Nida“, pan Krzysztof Margol. Opowiedział o zasadach kreowania produktu turystycznego; przedstawił jego cechy i elementy oraz etapy planowania.
Następnie „podzielił“ uczestników spotkania na cztery grupy i każdej przydzielił temat do opracowania. Należało znaleźć w naszym mieście i gminie walory w każdej z następujących dziedzin: zasoby przyrodnicze i geograficzne, baza turystyczna, ludzie – kapitał społeczny oraz kultura i historia. Okazało się, że mamy czym się pochwalić. Każdy zespół uzupełniał opracowania pozostałych zespołów aż powstał ogromny bank informacji o naszym mieście. Ma on stanowić podstawę do dalszych działań.

Kolejne spotkanie w ramach programu „Decydujmy razem“ odbędzie się 17 maja. W tym dniu, będziemy się zastanawiać, czym nasze miasto i gmina różnią się od innych, co jest u nas wyjątkowego, oryginalnego, ciekawego... Czym możemy zachęcić do odwiedzania Reszla i okolic...


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego