2012.04.11 Decydujmy razem...drugie spotkanie - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

2012.04.11 Decydujmy razem...drugie spotkanie

Zycie codzienne...

Po raz drugi „Decydowaliśmy razem“...


Spotkanie osób zainteresowanych realizacją programu „Decydujmy razem“ odbyło się 11 kwietnia w sali reszelskiego ratusza.
W spotkaniu uczestniczyli reszelscy radni (Beata Subocz, Danuta Konopnicka, Janusz Koniuszek, Grzegorz Jaruga i Grzegorz Kwiatkowski), p. Krzysztof Margol, prezes Fundacji „Nida“ oraz mieszkańcy miasta i okolic. Animatorem był pracownik Urzędu Gminy, Mirosław Bogdanowicz.
Spotkanie rozpoczęło się zawarciem tzw. kontraktu, czyli wspólnym ustaleniem zasad zachowania i wypowiadania się.
Zebrani zwracali uwagę na największe, ich zdaniem, bolączki miasta i gminy. Jedną z nich jest  brak plaży miejskiej dostępnej dla mieszkańców miasta i gminy oraz turystów. Taka plaża, zdaniem jednego z rozmówców, mogłaby powstać w Leginach. Krytyce została poddana, niedawno uchwalona przez Radę Miasta, tzw. „opłata miejscowa“. Zasygnalizowano też problem braku dbałości o estetykę w Świętej Lipce w obrębie straganów z pamiątkami, niedostatecznego jeszcze uporządkowania parku miejskiego, konieczności wymiany chodników w części miasta... Zdaniem radnego, Grzegorza Kwiatkowskiego, konieczne jest poprawienie infrastruktury także w innych miejscowościach gminy.
Radny, p. Janusz Koniuszek przedstawił sytuację finansową gminy w bieżącym roku i prognozę na lata następne. Uważa, że szukanie dodatkowych środków finansowych (m.in. uchwalenie „opłaty miejscowej“) jest konieczne.
Oprócz krytycznej oceny miasta i gminy, pojawiały się również propozycje i pomysły, zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji.
Jedna z mieszkanek Reszla uważa, że w działaniach promocyjnych powinien być wykorzystany jego historyczny potencjał.  Właściciel sklepu w  Świętej Lipce zaproponował, by w sezonie turystycznym mieszkańcy przebierali się w średniowieczne stroje. Jego zdaniem odzwierciedlałoby to wyjątkowy charakter miasta i z pewnością byłoby to dodatkową atrakcją turystyczną. Wśród wielu propozycji znalazł się też pomysł wykorzystania do promocji miasta, nazwisk znanych osób, związanych z tym rejonem (np. Franciszka Starowieyskiego). Radny, Janusz Koniuszek, przypomniał koncepcję przedstawioną na poprzednim spotkaniu w ramach projektu „Decydujmy razem“, która zakładała zamknięcie dla ruchu samochodowego centrum miasta i przekształcenie działających sklepów w kawiarenki i sklepy z pamiątkami.
Spotkanie zakończyła wypowiedź prezesa Fundacji „Nida“, wspierającego swoim doświadczeniem realizację niniejszego projektu. Jego zdaniem mieszkańcy nie mogą zadawać sobie pytania, czy warto działać na rzecz rozwoju turystyki w mieście i gminie, ponieważ nie mają innej alternatywy. Uważa, że Reszel ma wystarczajacą w chwili obecnej infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie turystów (są miejsca noclegowe, jadłodajnie...), ale konieczne jest stworzenie odpowiednich „zachęt“  dla turystów, które zmotywują ich do przyjazdu właśnie w te okolice.
Kolejne spotkanie odbędzie się  26 kwietnia o godz. 16.00 (sala konferencyjna w ratuszu miejskim). Zaproponowano, by każdy zastanawił się nad pomysłem „produktu regionalnego“, czyli tym, co jego zdaniem może wpłynąć na zwiększenie liczby turystów w mieście.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego