2012.03.05 Decydujmy razem... - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

2012.03.05 Decydujmy razem...

Zycie codzienne...

„U Renaty“ decydowaliśmy razem?


5 marca o godz. 16.00 w restauracji „U Renaty“ spotkali się ludzie zainteresowani rozwojem turystyki w naszej gminie.
Oficjalna relacja ze spotkania na stronie miasta  oraz w artykule Gazety w Ketrzynie z 09-12 marca 2012r.
Jednym z pierwszych prelegentów był  Krzysztof Margol, prezes Fundacji Nida w Nidzicy. Przedstawił swoje doświadczenia w realizacji podobnych działań. Z pewnością bardzo budujący i zachęcający do własnej aktywności jest przykład udanych i już zrealizowanych inicjatyw.

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie p. Andrzeja Masłonia, który opowiedział o śladach zachowanej granicy między ziemiami zakonnym a biskupimi na terenie naszej gminy. Jego zdaniem mogłaby powstać trasa wycieczkowa wzdłuż granicy (cyt.: „ścieżka historyczna wzdłuż kamieni“), która byłaby dodatkową, wyjątkową, niespotykaną atrakcją turystyczną.

Pani Izabella Mellin – Wyczółkowska zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo płynące z budowy wokół Reszla elektrowni wiatrowych (cyt.:“jeśli będą wiatraki, żaden turysta tu nie przyjedzie“). Z jej osobistych doświadczeń wynika, że turyści omijają rejony, w których znajdują się elektrownie.

Pan Tadeusz Ogłuszka, właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Pieckowie, poruszył problem tzw. „opłaty miejscowej“, którą powinni uiszczać turyści. Uważa, że z pewnością wpłynie to na zmniejszenie liczby osób, które chciałyby wypoczywać na terenie naszej gminy.

Zdaniem jednej z mieszkanek, pani Zofii Grudnej,  jednym z priorytetów jest zadbanie o estetykę miasta. Zwróciła uwagę na bardzo zaniedbane miejsca, wymagające zdecydowanego działania.

Radny, p. Janusz Koniuszek zaproponował, by wziąć za przykład turystyczne miejscowości w innych krajach i reszelską starówkę zamienić w miejsce typowo turystyczne, pełne sklepów z pamiątkami i jadłodajni.

W trakcie spotkania było jeszcze wiele innych, interesujących wypowiedzi. Jak będą realizowane pomysły osób zaangażowanych w realizację projektu, przekonamy się za jakiś czas. Do końca roku odbędzie się pięć spotkań, w czasie których opracowywany będzie wspólny program działań. Doradcą z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej będzie p. Krzysztof Margol, koordynatorem gminnym p. Jarosław Pieniak, zastępca burmistrza w Reszlu a animatorem spotkań, pracownik Urzędu Gminy, Mirosław Bogdanowicz.
Gotowy program poddany zostanie ocenie Rady Miejskiej w Reszlu i ...“albo go Rada przyjmie albo go odrzuci“ (M. Bogdanowicz). Autorka tekstu wykazuje mimo wszystko przekonanie, że plan działania na rzecz rozwoju turystyki w naszej gminie, stworzony przez aktywnych, zaangażowanych mieszkańców zostanie jednak wprowadzony w życie.


Autor: Jolanta Grzyb

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego