Dobra wiadomość - Reszel moje miasto

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dobra wiadomość

Zycie codzienne...
 


14 stycznia b.r. 21 osób zdecydowało o utworzeniu Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic.
Wśród członków – założycieli są ludzie w różnym wieku, mieszkańcy Reszla, Pilca, Świętej Lipki, Klewna, Legin i Mnichowa.
W zarządzie znaleźli się: Jolanta Grzyb (prezes), Jarosław Żyła (wiceprezes), Jolanta Mojzych (sekretarz), Karolina Duchnowska (skarbnik), Waldemar Kaczorowski (członek) i Rafał Romańczuk (członek).
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: Jarosław Pieniak (przewodniczący), Jolanta Kośnik (członek), Lesław Dębowski (członek).
Obecnie czekamy na zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas oczekiwania zamierzamy spędzić aktywnie na konstruktywnych rozmowach zmierzających do opracowania krótko- i dalekosiężnych planów działania. Liczymy na to, że dołączą do nas ludzie z ciekawymi pomysłami, z chęcią zrobienia czegoś dobrego dla miasta i okolicy, z wiarą w powodzenie zespołowego działania.
Najbliższe zebranie miłośników Reszla i okolic odbędzie się we wtorek, 28 stycznia o godz. 16.30 w sali Domu Kultury w Reszlu (I piętro, boczne wejście).

                                    Zapraszamy


w imieniu członków - założycieli Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic
- Jolanta Grzyb


Am 14. Januar dieses Jahres entschlossen sich 21 Personen, den Verein der Freunde von Rößel und Umgebung zu gründen. Unter Mitgliedern und Gründern befinden sich Leute im verschiedenen Alter, Einwohner von Rößel, Pülz, Heiligelinde, Klawsdorf, Legienen und Groß Mönsdorf. Derzeit warten wir auf die Eintragung des Vereins ins Handelsregister. Die Wartezeit möchten wir aber aktiv an konstruktiven Gesprächen verbringen, wobei unsere Absicht geht dahin, kurz- sowie langfristige Operationspläne zu bearbeiten. Wir rechnen darauf, dass sich uns Leute mit interessanten Ideen anschließen werden, die Lust haben, etwas Gutes für ihre Stadt und die Umgebung zu unternehmen sowie an Erfolg der Gemeinschaftshandlungen glauben.

 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Jarosław Żyła

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego